Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Gå Hit För Ämnet/temat:

Din oundvikliga  Konsumtion Som Gynnar Mig


Liten Slask Blogg Här Som Tar Upp Olika Ämnen Och Teman

2020-10-31

Det Du Redan  Vet Men Inte Låter Påverka Dig

Vad är det vi gör med oss själva när vi går ut på ett minfält och tror att det aldrig kommer att smälla? Vi behöver veta mer om oss själva genom att ta reda på vad som är verkligen viktigt för oss och andra. Vad har vi gemensamt med varandra som vi tar vara på och ta varning från? Är det skräp att tänka på sådant? Skulle inte tro det.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu