Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Veta Mer Om Jesus Kristus

Denna sidas syfte är att ge dig bra information som du kan verifiera i Bibeln. Din uppgift blir att ta reda på vad det är Jesus Kristus gjort för att du och jag överhuvudtaget skall få en chans att börja vandra med Gud i hans Sons fotspår. Jesus Kristus är Guds Son. Det är något jag påstår men som du behöver ta reda på om du håller med om eller inte. Under tiden som tiden går så är  Jesus Kristus Guds Son helt oavsett vad du eller jag tycker om den saken. Det finns inte så mycket att tycka om eller inte. Det  finns däremot en del att ta reda på och sedan hålla reda på så att man inte sjunker tillbaka i sin egen och andras kvicksand av lögner och halv-sanningar som den onde vill slänga på oss och garanterat inte  slutar göra förrän vi börjat och sedan fortsatt allt starkare att följa Jesus Kristus.

Edouard Askmo

Vill du stödja denna och liknande sidor?  Skapa ett konto: HiTTar,Nu.

Blogg

18 Feb 2021

Din och Min Uppgift?

Ditt och mitt uppdrag om vi accepterar det blir att samla själar som behöver bli och sedan fortsätta  vara räddade själar. Det heter med rätta att vi är förlåtna syndare. Det betyder inte att när man väl blivit förlåten så kan man fortsätta synda på. Det betyder att vi kämpar med bävan och fruktan på vår frälsning(1)


Noter till ovan blogg inlägg:

(1) ett annat ord för räddning

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu