Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Vad Får En Att Tro Att Man Vet Bättre?

När vi tror att vi vet bättre istället för att verkligen veta att vi vet bättre så blir vi farliga inte bara för oss själva men även väldigt ofta för andra direkt eller indirekt.

Först låt oss skilja på att veta och förstå. Det finns ganska mycket folk som vet en del om det ena och det andra. Det finns till och med folk som vet mer än andra.  Betyder  att man vet en del eller till och med ganska mycket om något att man förstår på ett sätt om det att man göra nytta av det för andra och sig själv?

Det har ett värde att fundera på dessa ting om man verkligen vill komma fram till något som går att tillämpa eller i alla fall bygga vidare på tills det blir tillämpbart eller håller oss borta från att snubbla  på oss själva och varandra. Jag tror på Gud allsmäktig, Han har varit bland oss och visat oss vad vi behöver vara upptagna med: försoning. 

Jag tror på den Gud som det står om i Guds Ord, Bibeln. Vi behöver veta mer om Guds vilja för oss och varför Han skapade oss. Vi har tappat bort oss själva och bidragit till varandras själsliga undergång. Gud vill ge oss en chans att hitta tillbaka till Honom innan det är för sent.

Edouard Askmo

Registrera : HiTTar.Nu

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu