Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Inledning:

Vi  kan bli känsliga för fel saker och okänsliga för annat som är viktigt för oss för att kunna göra rätt bedömningar av situationer, omständigheter och personer. Vi tolka in för mycket eller glömmer att ta hänsyn till andra aspekter och delar av verkligheten vi lever och rör oss i. Detta kan ha förödande och för dödande effekter. Folk dör inte så sällan beroende på att någon har hakat på något för hårt och ogenomtänkt. Vi behöver söka och se till och hitta Sanning och överrenstämande sanningar utan att förvränga sanning och verklighet. Det är vi skyldiga oss själva och varandra.  

Tolkningar Av Händelser Eller Företeelser - När vi är rädda för fel saker så blir vi också lättpåverkade av förklaringsmodeller som vi tycker låter som  något att hänga upp i julgranen. Frågan är bara vad det är för slags  jul vi firar egentligen.

Vi Behöver Avstå Från Att Över- Eller Undertolka -  Vad är det vi tolkar  för. Vi behöver ibland bara hålla oss neutrala. Det betyder inte att man är likgiltig eller okänslig. Det kan handla om att vi inser att vi behöver inte ha en åsikt om allt  möjligt och  ha en förklaring för allt. Det är bra att vilja veta på ett sätt som förstår på riktigt. Det betyder inte att vi måste ha en förklaring till allt och varför det har hänt eller kan komma att  hända.

Läsa In En Massa Skit I Det Ena Och Det Andra - Vad får oss att tro att vi vet ? Det är bra att vilja förstå det som är viktigt att veta mer om. Men låtsas förklaringar förvirrar och gör oss dumma såvitt vi inte  har full koll på att vi  bara håller på med en fiktion och är öppna om det. Men att vilja läsa in någonting  av det man inte riktigt kan förklara är sorgligt och bedrövligt. Erkänn hellre att man inte vet eller förstå sig på det lilla man vet om något och berätta att man håller på och lär sig  mer istället för att låtsas att man vet.

Söka Oss Till Sanning Och Se Till Och Hålla Oss Till Sanning -  Det finns sanningsgrader och sanningar som går att verifiera. Dessa typer av sanningar kan vi uttala oss om på ett konstruktivt sätt. Att hålla  sig till Sanning med ett stort S gör en kapabel att ha mer kontroll över sina tankar och tankeverksamhet.   Denna kontroll gör att vi kan granska istället för att hoppa på det eller det tåget av tyckande och åsiktande.

Vad Vi Kan Lära Oss Av Att Inte Ens Kanske Dras In I Och Bidra Till Konspirationsteorier  - Vi behöver  vara försiktiga med andras och våra egna spekulationer och åsikter som kan ledat till konspirationsteorier och liknande upplägg. Livet är för kort för att trassla till det för sig och andra. Glöm inte att något som man inte verifierar kan ta kontroll av vårt omdöme  och göra  oss till slavar för alternativa verkligheter och världsåskådningar som är skräp.

Få Oss Själva Att Erkänna Att Vi Inte Vet Allt Men Söker Och Håller Oss  Till Sanning  - Det får vara bra med en massa lögner och falskheter som klär ut sig till sanningar och Sanning. Vi behöver vara på vår vakt men även avslöja sådant som inte är sant genom att framhålla det som är sant på ett sätt som bygger upp. Det räcker alltså inte att ha rätt, man behöver framföra sanning på ett så icke-kontaminerat sätt som möjligt.

Edouard Askmo

Registrera: HiTTar.Nu

Blogg

2020-10-25

Dega Och Bli Lätt Manipulerad

Det är något vi vill undvika att bli. Om det vi gör är att dega så blir vi lätt formade av fel saker och personer. Det är något vi kan påminna oss själva och andra som vill höra. Vi behöver vara upptagna med sådant som är konstruktivt för oss själva och andra utan att bli överlägsna eller/och självgoda. Vad får vi för det? Det är inte alltid rätt fråga. Ibland gör man det  enda rätta för att det är rätt och hjälper andra utan att man för den skull skall  sukta efter någon typ av belöning eller uppmärksamhet. Sp dega  (som i deg) är vad som gör oss lättpåverkade av en massa strunt  som färgar vår verklighetsuppfattning åt fel håll.


Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu