Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

När Kommer Det Börja Hända Något I Det Svenska Rättsväsendet?

Läs den här artikeln i SmålandsPosten: Länk

Självklart att en man som beter sig så utsätter sig för dödlig fara.
Det finns olika sätt man kan dö på. Det här är ett av dessa fall.

Han som tvingades skjuta betedde sig helt rationellt och legitimt.
Att döma honom till 18 månaders fängelse är en uppenbar obscenitet.

Vad är det för sjukdom som pågår inom det svenska rättsväsendet
där man håller på med någon slags djurskydds humanism för folk
som begår brott och utsätter andra och sig själva för fara.

Han som tvingades skjuta borde få en medalj för att han skyddade
sin inneboende bror och sig själv från den mycket hotfulle inkräktaren.
Det är 100% nödvärn och 0% vållande till annans död.

Och här blir mannen dömd till grovt vållande till annans död.
Löjligt och faktiskt kriminellt fel.

Edouard Askmo

 HiTTar.Nu

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu