Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Skuldkänslor Som Något Att Räkna Med

Det är vad den här  sidan handlar om: skuldkänslor på gott och ont.

Att inte  få skuldkänslor är inte lösningen. Att drunkna i skuldkänslor är inte heller i lösningen.

Så varför den här titeln? Det är en titel som beskriver att alla normala människor får skuldkänslor. Titeln vill beskriva just detta med skuldkänslor som något att hantera öppet  och inte som något slags grubbleri.

Edouard Charles Boris Askmo

För uppdateringar skapa  konto här:HiTTar.Nu

Skuldkänslor Som Något Att Räkna Med

Skuldkänslor Viktiga 

Men Inte Härskare

Inte Ignorera Känslor

Vi kan inte låta känslor ta över men vi kan heller inte  låta dessa vara ohanterade.

​Olika Känslor Samspela

Att olika känslor samspelar med varandra är väl inget nytt under solen. Men hur djupt vill vi kunna lära oss att hantera våra känslors samspel.

Länkar

Wikipedia (ersätt gärna ordet omedvetet med undermedvetet) - 1

23 September 2021

Höga Eller Låga Förväntningar Grundade På Vad?

Vi behöver alla veta mer om vad vi kan göra för att förbättra läget ifråga om att hantera våra skuldkänslor i samspel med andra hanterade känslor. Att prata om känslor är nyttigt men kan inte äta upp all vaken tid. Vi behöver låta  vårt undermedvetna våga blottlägga sig själv till logik och  emotionell intelligens från oss själva men även andra tillförlitliga personer.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu