Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Renhet Och Helighet

Hej.

Vill vi kristna verkligen bli och förbli heliga om vi fortsätter att eller börjar om att leva i orenhet i tankar och kanske till och med i handling? Det  är inte bara en fråga om att vara bror eller syster duktigt. Det har att göra med om man förstår följande :  Jakobsbrevet 4:5 - i sammanhanget Jakobsbrevet 4:5-7 -    hela kapitlet. Gud är helig och har gett oss möjligheten att bli heliga och gett oss möjligheten att kämpa för att fortsätta att visa om vi vill fortsätta vara heliga. Skall vi då förstöra allt och förtörna Helig Ande som han låtit bo  i oss? Helighet utan renhet är omöjlig.

Edouard Askmo

JesusKristus.org

Stöd den här sajten/växande digitala resursen: Registrera: HiTTar.Nu

Blogg

3 Jan 2021

Renhet  Istället För  Orenhet?

Vad motiverar oss att inte njuta av synden? Det är en viktig fråga. Varför avstår man från sex utanför äktenskapet? Är det naturligt eller bara andligt. Om det är naturligt eller inte att bara ha sex  inom äktenskapet kan vara för många utav oss en stötesten vare sig vi påstår att vi håller med eller verkligen gör det. 

Man kan mena väl men det måste bli verkstad av det hela.  Har sex blivit en avgud för många utav oss? Definitivt så får man lov att anse och konstatera.  Är man ett offer eller är man först och främst ansvarig att inte förfalla  till det så kallade naturliga som inte är naturligt? Vad skulle du tro som läser det här?

Men varför avstå från  njutning när man kan ge sig hän och strunta i konsekvenserna i det här och i nästa liv? Är sex kanske något negativt? Absolut inte! Men det är inom äktenskapet som sex hör till.

Det är inte bara en åsikts fråga om man vet vad man tror på istället för att tro att man vet det ena och det andra. Gud vet att sex är  positivt och det är därför Gud har uppfunnit sex.

Men man förstör sex och varandra när man har sex utanför äktenskapet. Det kanske inte verkar så när man har sex och att det är trevligt. Men det finns många konsekvenser av sex utanför äktenskapet. Vi går inte in på detaljer om den saken. 

Men sex är också ett resultat av en exklusiv intimitet som inte bara är sex och som är vad ett äktenskap handlar om.

Man får tycka både det ena och det andra men när allt kommer omkring så varar sex inte  så länge och är inte tillgängligt i hela längden av äktenskapet av olika  naturliga orsaker.   

Sex är en helig sak  för dem som är gifta och skall inte  göras till en trivial sak. Detta är det många utav oss som det tar lång tid att förstå.

Att ha sex är inte ett görande så mycket som det är ett resultat av en närhet som  inte behöver sex för att finnas när lusten och förmågan sedan tar slut av naturliga skäl. Det är kul så länge det varar i äktenskapet. 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu