Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

KnowsAbout.com

Den här sidan kan hjälpa dig att veta mer och förstå bättre om uthållighet som bygger på tålamod från ovan hos himlaljusens Fader hos vem ingen ändring sker därför att där är allting perfekt och heligt. Du kommer att fatta mer om du gör dig tillgänglig för det som står och undervisas i Bibeln för dem som vill vandra med Gud i Jesus Kristus fotspår.Var med och tillför sidans ämnen till dina vänner och bekanta.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu