Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

På Min Begravning Kommer Det Att Hagla Med Avslöjanden

På min begravning så kommer jag att kraftigt närvara med mitt frånfälle.
På min  begravning så kommer jag att kraftigt lysa med min frånvaro.
Om ingen kommer så kommer det att bli avslöjat. Om så bara en kommer så kommer den personen att få mycket avslöjat som berör den eller inte. Om några kommer så kommer de att få något att prata om eller att undvika varandra om.

Det är en begravning som kommer att få hundar att gräva upp gamla ben på kyrkogården där jag blir senare jordfäst. Jag är inte road av min dödlighet eller min död.

Men det skall bli viktigt och meningsfullt att få det ur mig även fast jag inte kommer att på plats få det ur mig eftersom jag inte kan bli ett spöke överlag eller mer specifikt på min begravning. Däremot så kan det som kommer att avslöjas bli något som skapar hjärnspöken hos vissa som förtjänar det.

Är det kanske frågan om hämnd? Absolut inte! Guds är hämnden.

Ibland sker det tydligt under ens jordevandring eller så blir så säkert uppenbarat för en i nästa dimension. Det finns något som heter och är andra döden. Och det tycker jag att du som läser eller hör det här skall mycket seriöst ta reda på mer om så exakt som möjligt vad det handlar om. Läs Bibeln som om det gällde ditt liv och upptäck att det gäller om ännu mycket mer än det här jordelivet som behöver bli något att rädda men väl din själ till att komma till Livet med ett stor L.

Kom ihåg att dem som bara tänker på att rädda sitt skinn kommer att glömma att få sin själ räddad och att jobba med bävan och fruktan på att behålla sitt namn i Livets Bok om det nu en gång blev räddade. Det betyder alltså att påfundet som blivit samfund att säga att en gång räddad är alltid räddad är en fälla.

Läs först Johannes 3:16 och även 17. Stäng Bibeln och öppna den igen och läs sedan de två samma verserna och läs dem sedan i sitt sammanhang av 3:16-21. Vad kommer du fram till? Om du mot förmodan (av någon mystisk anledning) inte kommer fram till något så kan du höra av dig till mig.   

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

2020-10-19
Syfte Med Sidan?
Vem skriver om sin begravning egentligen? Någon som har dödslängtan? Kanske är det så för vissa. Men i mitt fall så handlar det om att jag vill få folk att tänka på sin dödlighet och död för att söka svar på livets viktigaste frågor. 

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu