Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Omvända Sig Kungligt Eller Inte

Omvända Sig Kungligt Eller Inte? Det Är Frågan!

Man söker förstå vad som är det viktigaste för en och dem man kan påverka direkt eller indirekt. Om jag inte ändrar mitt beteende som behöver ändras så tar inte bara jag själv skada men även andra direkt eller indirekt.

Detta är vad jag vill förstå mer om:

Vi missar målet i ett avseende beroende på att vi inte överlag  alls eller tillräckligt tar sikte på Jesus Kristus på Guds högra sida. Detta är något som jag vill få en fördjupad förståelse om eftersom det hänger an på min och andras frälsning att förstå vad som får en att närma sig Gud hela tiden i Kristi fotspår.

Min frälsning är inget jag kan förtjäna men det är direkt och indirekt möjligt att förstöra min  själs räddning beroende på om jag inte koncentrerar mig på Guds vilja och Sanning. Gud vill att jag skall bli mer och mer gudomlig som hans Son Jesus Kristus. Jesus och Fadern är ett.  Jesus beskriver i en bön hur vi blir ett med Honom liksom han är ett med Fadern.  

Vill jag ta del av gudomlig natur? Få det kosta något eller tror jag att priset blev betalt för möjligheten utan att jag sträcker mig för att ta emot det och förmedla det vidare? Förstår jag min plats i Guds skapelse eller låter jag det bero och väntar och ser vad  som skall hända?

Bön:
Min Gud hjälp mig att växa i tacksamhet och respekt för det du gjort för mig.


Det blir allt viktigare för mig att gå till Gud med allt för att vara upptagen med hans vilja för att sedan bli upptagen till Honom i himmelen. Som Kristen har jag på tok för många gånger låtit djävulen lura mig. Jag är inget  offer, jag har låtit det hända genom att inte låta Gud använda mig i hans plan så att Han kunnat nyskapa mig i Kristus. Detta är inte bara ett medgivande eller en fejkad sårbarhet. Det är frågan om att bekänna en synd som lett till många andra allvarliga synder.

Så för mig handlar det om att vilja inför Gud visa ånger på riktigt istället för bara prata vältaligt eller inte om det. Gud har rätt att ha förväntningar på de sina som han räddat .  Om det är med knapp nöd vi som tillhör hans hus/rike blir räddade liksom ur eld så  hur skall det då gå för dem som inte alls eller längre tillhör hans hushåll?

Vad är det jag vill med resten av min dag och dagar om Gud tillåter mig att leva mer? Är jag på mina bara knän bönfallandes om att Gud skall vilja återuppta sitt nyskapande i Kristus av mig eller skall jag fortsätta vänta och se vad som kommer att hända?

Kommer jag att dö i sömnen i mitten av en mardröm? Eller kommer någon att hålla i min hand när jag avlider fast till ingen nytta därför att mitt namn inte är kvar i Livets  Bok? Det är en tröst som inte kan trösta. Det är så viktigt att bli och sedan fortsätta vara  själsligt räddad. Alla uppstår men till vad? Evigt liv eller evig dom?

Så behovet av att förstå vad kunglig omvändelse handlar om  är helt avgörande. Gud är god , tådmodig och välvillig! Det är fantastiskt men det är inte som för oss en lisens att synda på.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu