Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Nu Så Får Vi Tid Att Tänka På Vad Våra Livsbanor Går Ut På 

Nu så får vi tid att tänka på vad våra livsbanor går ut på, ja typ livets mening och så.
Man kan ta lätt på det eller så vågar man ta det på allvar. Att man tar mening med livet
på allvar behöver inte betyda att man blir en dystergök med ett pannveck.

Det är rimligt att få sig själv och andra att förstå detta. Vissa tror att man blir tråkig av
att tänka på det viktigaste som finns.

1. Vad händer med våra själar när vi dör?

2. Finns det något oändligt som inte skull bli tråkigt att vara del av?

Dessa två frågor är väldigt viktiga frågor om man vill hitta svaren inte bara tänka för
tänkandets skull.

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

Det är värt att utveckla förståelse ifråga om att få tid och/eller skapa tid att tänka. Tänka är viktigt om man är på väg någonstans med det hela. Men gott tänkande kan vara en träning likväl mental som andlig. Att tänka tillsammans med Gud med en vilja att få vägledning av Honom har ett mycket högt värde för en Guds man eller kvinna.

Vi behöver tänka i nya banor eller i gamla banor som vi övergett. Det kan man se till att vara medveten om alltmer.

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu