Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Något Om Att Vara Ute I Naturen Pandemins Tid

Det finns mycket att göra ute i naturen och som kan bli socialt medan eller efter att man varit ute i naturen. Jag tror att denna pandemi tid kan hjälpa oss att närma oss varandra genom att vi tänker på varandra och ber till Gud för varandra.

En bön som jag tänker på är att Gud vill att vi skall närma oss Honom var och en och tillsammans förutom att närma oss varandra.

Notera att det jag nyss nämnt är tre kategorier av relationsmässiga aspekter:

1. Närma sig Gud individuellt

2. Närma sig Gud tilsammans

3. Närma sig varandra

Dessa tre är möjliga om som på varandra följande andligt logiska steg.

Gud har en plan för och med oss var och en och tillsammans.

Fattas nu bara en viktig punkt som jag vet genom hans Ord och min tro som han har gett mig:

4. Ge andra insikt om hur punkt ett, två och tre hänger ihop: försoningsuppdraget.

När jag kommer att gå ut i naturen så kommer jag att fundera på detta jag nyss skrivit och så återkommer jag med bilder och kanske också videon från min tur i naturen, Guds natur.

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera på HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu