Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Någon Som Skriver Om Dig?

Den Här Sidan Erbjuder En Långsiktig Tjänst

Först och främst så vill man här att läsaren /lyssnaren skall förstå att den här sajten är skriven till folk som kommer att bli Kristna eller redan är det. Vi  behöver komma överens om vad som får oss att anse att vi verkligen är bröder eller systrar i Kristus.

Om någon skriver om dig så kan det vara en bra sak för dig på många sätt. Men då måste det göras på ett smart och uthålligt sätt. Vad vill du att folk skall veta om dig i din samtid och  efter att du  gått ur tiden?  Vilka bryr sig eller kommer att bry sig? Ger du tillgång till något som någon eller några kan komma att vilja bygga vidare på?

Den här sajten intresserar sig för detta ämne och tema och vill få med dig ombord. Det här är inte så mycket en affärsidé som  något som görs till något som kan växa och få dina tankars mödor och andra ansträngningar att   leda till något konstruktivt medan du lever och efter det att du lämnat in. Eftersom jag inte är rentier så  behöver  jag få någon typ av ersättning eller annat stöd som gör att jag skall kunna ha råd att ägna mig  åt att skriva om dig .

Mitt perspektiv är  ett kristet perspektiv hoppas jag att Gud håller med mig om.

Stöd mitt arbete med den här sajtens ämne/tema genom att bli medlem här   och    genom att också kontakta mig om den här sajten(viktigt för att jag skall kunna veta varför du kontaktar mig).


Blogg

10 Maj 2021

Inte Spela Psykolog Eller Livscoach 

Att jag skriver om dig betyder inte att jag  tänker spela psykolog eller  blir din livscoach. Det får andra ägna sig  åt. Det jag gör är att ge dig möjligheten att se vad du  vill få sagt och  hjälpa dig komma till tals på ett vettigt sätt. Om du har konstiga  eller avvikande vyer så kan det mycket väl hända att jag inte vill börja eller fortsätta jobba med dig. Det kan vara bra att veta.  Livet är för kort för att  främja olika former av ondska och elakhet. Det kan vara bra att veta . Så jag åtar mig bara uppdrag som är konstruktiva och positiva.  

10 Maj 2021

En Möjlig Poäng Med Att Investera I En Person Som Skriver Om Dig

Jag noterar att många människor vet för lite om sig själva därför att de inte kommit på ett sätt att  förstå hur betydelsefulla de är. Detta säger jag inte för att smickra fram en känsla av själv-viktighet  hos dem som läser eller hör detta.

Det handlar mer om ett faktum av andlig innebörd än något slags social psykologiskt/psykosocialt  konstaterande.

Människor har potentialen att bli och förbli nyskapelser i Kristus som jag tror av det jag läser i Guds levande och verksamma Ord.  Gud nyskapar oss i Kristus från en startpunkt då vi tar ett beslut att följa Jesus. Sedan fortsätter Gud att nyskapa oss när vi låter Honom göra det.  Så jag skriver helst om personer som vill följa Kristus på riktigt och som vill hjälpa andra att göra detsamma. 


Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu