Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

När Egot Kväver Själen

Ett Svårt Ämne Och Tema Att Behandla Och Presentera:

Tröttna och Ruttna På Någon ?

Titeln  till den här sidan  borde egentligen vara : Eftersom Egot Kväver Själen.   Men  det var nog mer lockande för eventuella läsare  att  se ordet *När* istället för ordet *Eftersom*.  Jag har haft en tid då jag försökt  upptäcka lite mer om vad för  sinnelag jag egentligen har.  Det jag fann var inte bara trevligt.

En Exemplifiering Av Vad Egot Kan Göra Mot Själen:

Då har jag upptäckt sådant som jag inte vill ens ta tag i med skyddshandskar/tång. När jag säger sinnelag så menar jag  saker som motiv, hjärtelag, attityd, vilja,  illvilja/god vilja och liknande. 

När en människa varit elak och nedsättande mot mig i  väldigt många år som jag lyckas minnas och fortsätter och att det blir värre och värre  med åren så är det  så att jag "inte tycks" orka stå emot  frestelsen att stark önska mig själv att en sådan människa skall lämna mig i fred eller gå bort  (alltså gå ur tiden).

Jag vet att det är illa att jag kan få sådana känslor och att jag måste bekänna det som en synd och det har jag också gjort. Och om jag skulle ertappa mig själv med att husera sådan ondska igen så skulle jag bekänna synden igen  eller erkänna frestelsen till och med.

Jag står emot bara i kraft av gudsfruktan, inget annat som i sig självt inom mig är  gott eller trevligt förutom Helig Ande som jag fått som gåva.  Så allt handlar alltså inte om mitt ego men väl 100% om Guds verk. Gud vill att jag inte skall ge upp med att ha vision för folk som är systematiskt och oupphörligen elaka genom att be för dem.

Alla dessa människor är Guds skapelser som Han vill skall få en eller flera chanser att nappa på hans erbjudande om försoning, förlåtelse, Helig Ande som gåva och andra fantastiska välsignelser i denna och i nästa dimension.

Utan detta så kvävs min själ vidare av mitt ego (köttet i mig som strider mot Anden som Gud låtit bo i mig). Det är så viktigt att jag lär mig att tygla dessa mörka känslor och då pratar jag inte som att trycka ner väldigt smutsig  tvätt längst ner i tvättkorgen och hoppas att det inte skall synas nästa gång jag lägger nya plagg däri. Vid nästa tvätt så uppdagas det ändå: skall jag så gå smutsig och dessutom aktivt ned lortandes?

Nej, här handlar det om att hantera frustrationer istället för att låta dessa vara ohanterade. När jag tänkt på mitt liv och sett vad jag varit med om sedan barnsben så har jag noterat att jag sett och varit med om  mycket elakhet av personer som egentligen borde ha uppmuntrat mig och så  vidare: snyft, snyft och vad mer?

Trasiga leksaker som en ursäkt för att i min tur vara elak  och ondskefull? Nej,  förhoppningsvis så ligger det inte riktigt  så illa till. Gud vet hur det är med den saken. Vetskapen om detta betyder inte att jag kan titta förbi och låtsas som att jag är ett slags offer som sagt.

Vi är alla offer på sätt och vis. Vi behöver inte tävla om vem som Men vi är alla skyldiga på ett eller annat sätt. Det gör att jag behöver be till  Gud om kraft att älska till och med när det känns onödigt och tålamodskrävande.

Jag har då börjat be till Gud att jag skall  inse hur  miserabel jag är utan Honom och hur viktig jag i hans rike och plan om jag bara inte slutar vara förlåtande även när det känns meningslöst, vilket det självfallet inte är.

Jag behöver fokusera på Jesus på Guds högra sida som sitter på sin tron. Det är helt enkelt så att jag inget förmår som är äkta, rent och heligt utan Guds Nåd och Sanning som jag förmedlar vidare eftersom det är uppdraget jag en gång fick : försoningsuppdraget. 

Att bli och förbli en hycklare är mycket lättare gjort än vad jag föreställt mig hittills. Det tar en kvarts sekund och ibland mindre, för mig att gå från uppriktig och ärlig till falsk och vidrig.

Det är så illa ställt med mig när jag vägrar inse eller låtsas som om  jag inte är fattig i anden.  Så varför inte vara öppen om hur det är och göra allt jag kan för att se till att vara/åter bli nyskapbar i Kristus? 

Ett mål är att ersätta egots ner klampande av själen med  en vilja att ta emot Kristi   ömhet och förmedla denna vidare till alla människor  så långt det ges utrymme för det. Detta utrymme är ibland uppenbart och synligt men även, inte så sällan osynligt och kräver kraften i Jesu Kristi lidande och uppståndelse  för att få klarhet om.

Notera att synd som man inte omvänder sig ifrån är något som matar ens ego som blir bara fetare och fetare och kväver själen.

Böner:

"Gud jag ser till att komma ihåg och låta mig påminnas om din  godhet, mildhet och välvilja och att även leva för och efter dessa egenskaper av din Kärlek. Håll mitt namn kvar i Livets Bok om jag verkligen bidrar till att ditt Namn bli helgat och ärat i resten av mina dagar." 

Fader vår som är i himmelen

Må ditt Namn bli helgat

Tillkomme ditt rike

Må din vilja ske på jorden såsom i himmelen

Ge oss idag vårt dagliga bröd

Förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndat mot oss

Utsätt oss inte för prövning utan befria oss ifrån den onde.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu