Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Mycket Mer Samarbete Om Skyddsmasker Och Handsprit I Katrineholms Kommun

Saknar lätt tillgång till skydd mot coronavirus.

Det måste samarbetas för att få fram lätt tillgänglig utrustning mot coronavirus för medborgarna. 

Det verkar inte som att kommunen lyckats göra detta. Jag kan vara fel ute, men det verkar lite svagt med en vilja att hjälpa medborgarna att skydda sig mot spridning av coronaviruset och medföljande allvarliga sjukdom covid-19.

Vet om att några tar sjukdomen på stort allvar medan andra borde lägga in en växel. Detta gäller nog på alla nivåer i samhället: privat, näringsliv och även offentligheten.

Tag kontakt om det här om du vill vara med och bidraga till förbättringar ifråga om skyddsutrustning mot coronaviruset.

Edouard Askmo

 

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Edouard Askmo

 

Mer att tänka på:

Det finns mer som behöver undersökas i Katrineholm när det gäller samarbetsmöjligheter. Var finns information från det offentliga angående vad som görs för att begränsa spridningen av viruset med tanke på stadsepidemiologens påståenden om att flock immunitets sattsningen är det enda rätta. Vi ser att resultaten inte är så goda. Vi ligger sämst till inte bara i Skandinavien. Vi har fler döda per 100 000 än USA och Spanien. Se denna artikel: Länk

Menar statsepidemiologen att man behöver vänta för att see att hans teori ger bätre resultat i längden? Hur kan det bli förklarat på ett sätt som hjälper oss medborgare i landet att veta att de stora förlusterna i liv tjänar ett slags "gott syfte".

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu