Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Låt Inte Det Världsliga Krypa Tillbaka In I Dig

Hej.

Vad får dig att förstå genom din tillämpade tro att du verkligen lyder Gud alltmer och inte inkryps av det världsliga igen? Det handlar inte om att plåga sig själv eller förakta sig själv och andra för att man inte är eller att dem andra inte är perfekta. Det handlar inte heller om att fejka att vara eller uppleva att man är frälst.

Så vad handlar det om? Det handlar om att överlag börja och sedan verkligen fortsätta följa Jesus Kristus. 

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

30 jan 2021
Vad Vi Behöver För Att Inte Bli Invaderade Av Det Köttsliga Igen!

Om vi talar till varandra om att börja vandra i Jesu Kristi fotspår så behöver vi veta mer om vad vi pratar om, inte bara gissa eller spekulera. Det är något som vi kanske kan komma ifrån om vi vet om varandra att vi är fast förankrade i Guds Kärlek. Det kan vi inte vara om vi inte låter Guds levande och verksamma Ord få ha sin effekt inom och ibland en gemenskap som består av riktiga Kristi lärjungar och förblir det.

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu