Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Läsa Bibeln Med Bibliska Motiv 

Bibeln Är Guds Ord, Levande Och Verksamt

När man läser Bibeln så kan det vara av olika anledningar. Det kan vara av bra anledningar och av mindre bra anledningar. Det förstår man ju ganska lätt att så kan fallet vara. Men vad är det riktigt bibliska motiven som får en att vilja börja och sedan fortsätta läsa Bibeln? Guds Ord (Bibeln) är övernaturligt. Bibeln är Jesus dessutom. Han är Ordet. Guds Ord är levande och verksamt. 

Att älska Gud tillbaka är något som kan motivera än att läsa Bibeln och sedan fortsätta göra det med god vilja. Vi behöver Guds Ord för att leva själsligt. Söker vi Guds vilja hela tiden för att vi älskar Honom?

Kreativ P� Ett S�tt Som Gynnar Andra Inte Bara Mig Sj�lv


​Registrera: HiTTar.Nu

Vill du veta mer om att läsa Bibeln med rätt motiv?

Registrera På En Gång!

Vi Uppskattar Din Tid och Uppm�rksamhet!

Vi gynnas av din tid och uppmärksamhet och det vill vi tacka för!

Designed bylogologo

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu