Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Kurragömma I Det Öppna Fördolda

Ute Och Kutar I Det Fördolda Utan Att Tänka På Det?

Förstår vi oss på den osynliga verkligheten?
Jag tror inte vi gör det allra oftast iallafall.
Så vad är vi på väg med våra tankar, utsagor och handlingar.
När blir vi handlingsförlamade eller förvirrade när vi inte borde bli och vara det?

Vad händer vi sista sucken? Skräck i blicken eller dör vi i en mardröm som vi inte kommer ur? Ångest och pannkaka, jag vet! Men vi behöver vara rädda för rätt saker istället för fel saker. Det betyder självfallet också att vi behöver ha vår trygghet där den verkligen finns på ett bestående sätt: Guds famn, Guds rike på jorden, Jesus Kristi kropp som är Kyrkan där Han är huvudet. 

Vad har jag på hjärtat med den här sidan på nätet? Att ta upp frågan om hur folk ser på begreppet och den andliga verkligheten av gudsfruktan.
Är Gud värd att frukta. Eller Gud är fruktansvärd men inte beroende på att Han gjort något eller kommer att göra något fel. Det är fruktansvärt att hamna i den levande Gudens händer om man inte tagit vara på den kärlek Han ville ge oss men som vi förnekade liksom Honom som är Kärlek.

Edouard Askmo
JesusKristus.Tv

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu