Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Kom Och Be  Med Oss

Det finns mycket att be om i dessa tider. Men när man tänker efter så finns det mycket att be om i alla tider. Det är bara att det märks särskilt mycket i tider som dessa att det är svårt att veta vad man skall be om angående svåra missförhållanden. Att söka Guds vilja i det som händer istället för att känna sig maktlös är vad jag tror att jag lär mig att accentuera och förstå igenom. Den här sidan vill erbjuda möjlighet att samlas och be i största allmänhet men just nu med speciellt fokus på invasionen av Ukraina av Putin's Ryssland.

Böneämnen Och Teman

image

Arkiv


Det Vi Ber Om

​Hur mycket tror jag att Gud bryr sig om mina och andras böner? Är det en jobbig fråga att ställa om man egentligen  inte vill få svar på den? Som vi ber får vi svar. Följer vi upp på svaren vi får för  våra böner? Jag undrar vad jag menar med att jag följer upp på de böner jag sänder upp till Gud. Söker jag hans vilja eller vill jag komma med en lista beställningar? Vem tar jag Gud för egentligen?


Den Ryska Invasionen Av Ukraina Har  Inneburit Och Innebär En Massa Djup Smärta Och Lidande. Låt Oss Inte Bli Vana Vid Det.

Människor har lidit och lider.  Barn och vuxna blir traumatiserade och behöver och kommer att behöva emotionell och psykisk hjälp i många år framöver. Är det något att  fortsätta be om under alla år som jag har kvar att leva?  Hur låter jag det inte regna bort från mig.  Genom att be om det och bry mig om det mer och mer som Jesus gör.

Lögner och cynism från Putin och hans underhuggare  gör det  svårt för ryska folket att veta vad som försiggår i Ukraina. Men det är inte helt omöjligt att informera sig. Så vad lär vi oss utav det? Det är ett krig om våra själar och det blir tydligt illustrerat under krigstid  vad som försiggår i fredstid. 

Folk blir dödade eller dör i förtid fysiskt . Det är hemskt vad som uppdagas under och efter krigshandlingar som inte är i enlighet med  krigets mest grundläggande regler. Ja, det finns faktiskt regler för hur man får och inte får kriga.

Man har ihjäl civila efter att ha torterat dem på olika sätt. Det är absolut horribla saker som tillåts äga rum. Sedan har man feghet från dem flesta som inte vågar gå in handgripligen och stoppa det här monstruösa. 

Vad vill Gud att jag skall be om förutom att det skall få ett slut? Vill han att jag skall söka hans vilja. Vad är hans vilja? Jag vet att Gud vill väl och att han egentligen inte låter det onda hända utan konsekvenser. Men Guds tajming kan bli en utmaning att förstå. Det är inte så att Gud gör något som helst fel eller inte bryr sig. Det kan se ut som det för dem som förnekar Honom som troende eller icke-troende. Ja det finns många troende som förnekar Gud indirekt med att tvivla på hans godhet.

Så vad gör jag  som ber om att detta krig skall sluta? Blir jag tjatig att höra för Gud eller söker jag verkligen förstå vad Han vill när det inte slutar på en röd sekund som vore önskvärt? Vi ställer till det inte bara för oss själva, men även för varandra och andra.

Inspiration I Bön 

Och 

Bön  Som Inspirerar

image

image

image

image

Mobilisera bön kraft som borde ha varit mobiliserad tidigare. Vi behöver total bön-mobilisation.  Viljan att ha rätt är inte det viktiga. Det viktigaste är vad som är rätt, vad som är Guds rätta.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu