Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Kollaborativa Projekt Hjälper Oss Att Fokusera

Nyttan med Kollaborativa Projekt!

Hur gör vi för att skapa samarbeten som leder till något smart och nyttigt för deltagarna? Det har att bland annat att göra med vår motivation med varför vi drar igång ett eller flera kollaborativa projekt.

Fokusering kan vara svårt när man inte lyckas vara eller bli motiverad på egen hand. Mycket distraherar och förvirrar i vår tid trots att möjligheterna att dra igång sunda och konstruktiva samarbeten aldrig varit så tillgängliga.

Vi behöver förstå detta innan mer onda krafter tar vara på detta och får folk att bli ännu räddare för att delta i det ena eller det andra som är kollaborativt.

Så vad sägs om kollaborativt lärande som man sedan leder till möjligt fortsatt kollaborativt agerande? Det tror vi är ett mycket spännande område att utforska och ge en massa bra exempel på.

Kreativ P� Ett S�tt Som Gynnar Andra Inte Bara Mig Sj�lv


​Registrera: HiTTar.Nu

Intresserad av bra kollaborativa projekt som går från lärande till gemensamt agerande?

Registrera På En Gång!

Vi Uppskattar Din Tid och Uppm�rksamhet!

Vi gynnas av din tid och uppmärksamhet och det vill vi tacka för!

Designed bylogologo

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu