Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Jobba Med Bävan Och Fruktan På Sin Frälsning

Varför Jobbar Man Med Bävan Och Fruktan På Sin Frälsning?

Detta är skrivet till folk som verkligen blivit räddade men som behöver bli påminda om att fortsätta ha sitt namn uppskrivet i Livets Bok och därav ha ett himmelsk medborgarskap. Så att sprida budskapet om de Goda Nyheterna är en befallning om man själv vill fortsätta vara del i dessa Goda Nyheter.

Men det handlar också om att man lever ett fromt liv, ett liv i ljuset där man vill visa Gud att man har inte bara omvänt sig en gång från sina tidigare synder men att man fortsätter och fördjupar sin vilja att vara upptagen med det goda gärningarna som Gud vill att vi skall vara upptagna med.

Detta gör oss fortsatt nyskapbara i Kristus. Här behöver man veta en hel del i Bibeln för att veta vad som gäller och varför. Att fortsätta ta del av gudomlig natur är något som en lärjunge till Jesus är väldigt mån om att inte slarva eller försumma.

Det är att vara läraktig och ödmjuk som krävs därför att man verkligen älskar Gud och vill bli mer och mer som Honom. Jesus Kristus och Fadern är ett. När Jesus offrar sig för oss på korset och sedan uppstår på den tredje dagen så får vi en möjlighet att förstå varför vi vill följa Honom.

Varför skriver man att jobba med bävan och fruktan på sin frälsning? Handlar det om att visa hur duktig man är som troende människa? Förhoppningsvis inte. Det handlar om en kamp att behålla något som dem flesta inte har tagit emot och om dem tagit emot det sett till att hålla fast vid.

Frälsning, Räddning. Att vara räddad. Att inte förlora sin frälsning, Gud, Jesus Kristus, Gudsfruktan, Edouard Askmo

Edouard Askmo
JesusKristus.Tv

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

2020-10-23
Jobba Med Bävan Och Fruktan?

Låter det inte så attraktivt för dem flesta? Men om man vet vad som folk är rädda för och fruktar att behöva vara rädda för så förstår man behovet av att verkligen investera i det som gör oss modiga på rätt grunder.

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu