Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Jesus Kristus

Om Jesus Kristus vill jag först säga att vi behöver läsa om Honom i Guds Ord som är Bibeln. Och då menar jag hela Bibeln: Gamla och Nya Testamentet. Jesus Kristus är Ordet. Detta är inte ganska viktigt att veta. Man behöver förstå det och erfara det. Man behöver se till att det blir så. Det är inte bara en möjlighet. Det är helt avgörande. Hur klarar man av det här på egen hand? Absolut inte! Man behöver följa Jesus och detta är ett livslångt beslut man tar och håller fast vid. Det innebär att man behöver vara och göra detta  tills livet är över eller att man är med levande i sin dåtid då Jesus kommer tillbaka. Man är inte bara Kristen som man är en anhängare av ett parti som man röstar för. Man är inte bara en medlem i Jesus partiet och har sitt medlemskort och så väntar man och ser vad som skall hända. Det är inte så med Guds plan!

Vill du stödja denna och liknande sidor?  Skapa ett konto: HiTTar,Nu.

Blogg

21 Feb 2021 

Karaktärsdrag Hos Vår Herre  Jesus Kristus

Han var  ödmjuk  och beslutsam samtidigt. Många utav dem som kallar sig Kristna är ofta mesiga och obeslutsamma.  Vad är jag som skriver  om detta för något? Ja , det är också något jag får tänka på och vara  försiktig med. Mesighet är inte samma sak som ödmjukhet. Fejkad ödmjukhet är  något som stinker men är väldigt vanligt förekommande bland människor som vill ha kakan men gitter(1) inte föra den till munnen eller delta i att dela med sig av den. Är jag en sådan ? Hoppas verkligen att det inte ligger så illa till med min själ. I vad har jag vuxit till att bli mer och mer som Jesus under min vandring med Gud eller helt kort min vandring sedan Guds Ord började träffa mitt bedrägliga ting: mitt hjärta alltså.

Jesus kunde gråta med/angående människor som  grät. Hur bra har jag blivit på det? Och om jag nu blivit lite bättre på det, är det av samma anledningar liksom Jesus  har medkänsla och en vilja och förmåga att leva sig in i andra människors situation?

Återkommer med en lista av  Jesus Karktärsdrag i situationer där Han reagerar och agerar på sätt som jag vet att jag vill eller borde ta efter.   Läs mer än gärna detta under tiden förutom resten av Bibeln:  Gal 5:22-26.

Noter till ovan blogginlägg: 

(1)

Den late sticker sin hand i fatet, men gitter icke föra den åter till munnen. Dansk (1917 / 1931) Den lade rækker til Fadet, men fører ej Haanden til Munden.
Ordspråksboken 26:15 ▻ ... Ordspråksboken 19:24. Den late sticker sin hand i fatet, men gitter icke föra den åter till munnen. it grieveth him or he is weary.
24 Den late sticker sin hand i fatet, men gitter icke föra den åter till munnen. 25 Slår man bespottaren, så bliver den fåkunnige klok; och tillrättavisar man den ...

Datum?  x<Feb 2021? 

Frågan Om Själsmedvetenhet Inte Bara Självmedvetenhet?

Det visar sig att människor inte vet vad de vill  med sina själar. Vissa förnekar till och med att de är själar fast de egentligen vet att de vägrar ta ansvar för sig själ(va). Dessa människor är du och jag innan vi blir kallade och bestämmer oss för att verkligen följa Jesus(1).

Noter till ovan blogg inlägg:

(1) Vad innebär det rent bibliskt sätt? Det är verkligen värt att ta reda på det: Läs Bibeln.  

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu