Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Jesus Kristus är Guds Son

Vad vill jag med den här sidan? Att du skall börja läsa och handla i enlighet med det som står i Guds Ord och plan.  Allt detta i den övernaturliga Bibeln. När du börjar erfara Gud och kan skilja på önsketänkande  och tro så vet du att du inte blivit indragen i något bedrägeri eller självbedrägeri.

Den enda garantin för detta är att du verkligen vandrar med Gud därför att du vet vem Jesus Kristus är. Det räcker inte med att säga att jag känner eller/och tycker si och så om Jesus.

Det handlar om att verkligen veta vad man tror på istället för att tro att man vet varför det är sant eller inte. Bibeln är levande och verksamt. Bibeln är Guds Ord, Jesus Kristus är Guds Son och är också Bibeln.

Bevisen för att Bibeln är Guds Ord gör att du vet vad du ger dig in på. Det är inte fråga om en chansning eller ett tillfälligt kulturellt och socialt val.

Det är något som  du ser till  att låta få hända mellan dig och Gud din Skapare som också kan bli din Räddare och Hjälpare själsligt sätt. Målet med vår tro är våra själars räddning. Det är en mening tagen ur Guds Ord som jag hoppas du skall vilja slå upp i sitt bibliska sammanhang så du kan verifiera att jag inte missbrukar det på ett eller annat sätt.

Vill du stödja denna och liknande sidor?  Skapa ett konto: HiTTar,Nu.

Blogg

18 Feb 2021

Denna Tid Vi Lever I Kan Hjälpa Oss Att Tänka Till

Dem flesta går till slakt utan att märka det. Men några blir uppmärksamma angående vad det hela kan ge öppningar till.  Bland dessa några är det några få som hajar till och reagerar och agerar. Det är så det ser ut i den andliga och övriga verkligheten. Det tycker jag att man inte nog kan insistera   att upprepa på varierade förhoppningsvis konstruktiva och uppbyggliga sätt.

Noter  angående  angående ovan inlägg:

(1) "konstruktiva och uppbyggliga sätt" är ett sätt att säga samma sak två gånger. Ena gången till icke-kristna och andra gången till kristna.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu