Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Hur Vi Bäst Sprider Guds Ord

Sprida Guds Ord På Ett Sätt Som Behagar Gud Och Helgar Hans Namn

Gud Är Stor Och Mäktig Men Vad Gör Väl Det Om Han Inte Först Och Främst Är God Och Kärleksfull?

Det är inte meningen att förringa att Gud är den Allsmäktige med att säga "Vad gör väl det..." Det handlar om att vi inte får någonting att se fram emot om inte Gud är Kärlek med ett stor K. Det är vad vi behöver samtidigt inse och erfara inte minst.

Gud är god och vill att det skall gå bra för oss. Samtidigt så går det inte bra för oss, i ordets rätta bemärkelse, om vi inte först och främst vill närma oss Honom genom att vandra med Honom i Jesus Kristi fotspår.

Spridningen av Guds Ord är därför jätteviktig för oss att vara upptagna med eftersom att vi som kallar oss Kristi lärjungar (Kristna) har befallts att gå ut och göra alla folk till lärjungar (för dem som vill alltså). Detta heter förutom missionsbefallningen också för försoningsuppdraget.

För dem som inte är invigda i det bibliska ämnet så handlar det om att vi har gått miste om härligheten från Gud och att vi ges en chans att få tillbaka denna härlighet från Gud innan det är för sent (typ att vi dör, blir gaggiga eller att Jesus kommer tillbaka: "Faites vos jeux, rien ne va plus!" (slå upp det).

Att vandra med Gud skall helst inte liknas med ett hasardspel och det förstår jag. Men det är en bild som vill försöka förmedla en stämning av att roulett på casino eller rysk roulett är vad vi människor satsar på istället för att bli del av banken som alltid vinner.
Gud vinner alltid och har låtit sig spikas på ett kors när han blev som en utav oss fast utan synd trots alla frestelser. '

Vi kan inte säga till Gud att det är lätt för Honom att tala om för oss att lyda och allt och hålla oss motiverade att göra det av rätt anledning dessutom. Gud har visat genom Jesus Kristus att han trots sin allsmäktighet inte blivit eller kommer aldrig att bli präktig av sig. 

Edouard Askmo
JesusKristus.Tv

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

2020-10-23
Vem Är Kristen Av Alla Som Säger Att Dem Är Kristna?

Jag hävdar att jag är Kristen men hur kan du veta om jag verkligen är Kristen om jag inte ens kan förklara för dig hur jag blev Kristen och sedan fortsatt vara Kristen. Det är det som står i Guds Ord som tillåter dig att veta om jag är eller håller på och blir en bluff. Är du ombord på riktigt ifråga om detta som har med Jesus att göra. Jesus Kristus ger oss möjligheten att få tillbaka något vi förlorat: våra egna själar.

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu