Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Förstå Greta Thunbergs Budskap

Jag tror att Greta Thunberg är förstådd av många och missförstådd av några.  Om man koncentrerar sig på vad hon förmedlar och struntar i henne som personlighet och persondrag så tror jag att man bättre kan uppskatta vad hon ser framför sig och tvingas peka ut. Hon hade hellre sluppit hålla på med dessa klimatfrågor och inte skolstrejkat och allt det andra om det inte var så att något behöver hända och göras innan vi blir förgjorda av att något till slut händer oss bortom hjälpbar situation.

Tack för att du läste.

Edouard Askmo

Registrera: HiTTar.Nu och kontaktaed(a)knowsabout.com


Blogg


16 Jan 2021

Anledningar Att Heja På Greta Thunberg Efter Att Ha Verkligen Hajat Till

Heja Greta Thunberg      Hon vill att alla vuxna skall bli mer ansvarsfulla. Och det är träffande för dem flesta utav oss på ett eller annat sätt. Vi behöver hela tiden vara på hugget med vad vi kan förbättra för att inte fortsätta förstöra vår omgivning och vårt klimat.  Ingen och allra minst hon har bett om att bli helgonförklarad. Hon vill att vi skall fokusera på budskapet hon har. Hon tar i från tåna upp till tårarna om så skulle behövas. Hon vill få oss att reagera och agera. Sådana som Greta Thunberg behövs.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu