Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Försvara Sverige

Fosterlandet Förtjänar Ett Starkt Försvar!

Vem vill förstå bättre vad som behövs för att försvara oss mot Ryssland?

Inga problem med ryssar som sådana. Det är frågan om maktmissbrukarnas Ryssland  som vi behöver komma att försvara oss mot långt innan det är för sent. Denna sajt ämnar ta vara på förlitlig information om hotbilden .

Vi behöver förstå att det faktum att vi bara kan stå emot ett anfall i en vecka inte får göra oss uppgivna. Vi behöver förstå att anfall är bästa försvarar. Detta sinnelag med medföljande mentalitet behöver vara som syret som animerar oss  mot att bli överväldigade och ge upp innan vi ens börjat  kämpa emot. Fienden förstår om vi är uppgivna och slaka i  stället för att vara i konstant stånd att kämpa kraftfullt. 

Måste få det att kosta för fienden. Tänk på finska vinter kriget  och det faktum att Norge och Danmark är med i NATO. Vi behöver lära oss av våra grannar och se till att vara på krigsstigen mer än nödvändigt. Man behöver veta vad som går att göra genom det som finns att vara.  

Det skall kosta  Putin dyrt att ens leka med tanken att göra oss något.  Sverige är värt mycket för oss och vi behöver bevisa det genom att försvara det långt innan något anfall ens  är  påtänkt. Det handlar om en aggressivitet som är i andan anfall som bästa försvar. 

Det handlar inte om att gå och provocera  Putin och hans  makt missbrukande  akolyter och lakejer.  Det handlar om att kunna överraska på ett sätt som får  den stora björnen att bli rädd för musen som kan ställa till med mycket mer oreda än han anat.

Edouard Askmo

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu