Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Förstå Djupare Inte Bara Veta

Detta vi vet med oss att vi borde förstå djupare om, inte bara veta om detta ena och andra.

Vad vet du om det du påstår att du förstår? Vad vet jag om det jag skriver om just nu? Gör det någon nytta för mig och dem som läser det? Att behandla ett ämne och presentera det för sig och andra är en viktig del av livet anser undertecknad. Komma till tals om viktiga ämnen och spörsmål är definitivt en del av livet får man lov att anse. Varför och hur skall det gå till? Om man vill öka förståelse på djupet så behöver man gräva och hitta vad man vill låta sig påverkas av och det man inte vill låta sig påverkas av. 

Varför vill man vara djupsinnig? Djupsinnighet är kanske inte det som man vill framstå som eller ge sken om att vara. Det handlar om med den jordnära verkligheten vi lever i. Vi kan inte vara slarviga med en massa saker. Det påverkar hälsan på alla nivåer. Det har en inverkan på  andra att man har mer eller mindre bra omdöme. 

Här kommer det att skrivas mer om detta ämne och tema.

Stöd gärna denna sida genom att skapa ett konto på        HiTTar.Nu     

"Bra ämne och teman att behandla och presentera har ett värde, ett högt värde och kan ledat till samarbete och samverkan." Edouard Askmo

Blogg21  Feb 2021

Höjden Av Bön Är Att Be I Ande Och Sanning

Det som behandlas och formuleras inför att det skall  vara presenterbart har ett högt värde. Jag tänker närmast på frågan om uppriktiga och äkta böner till Herren vår Skapare. Vi behöver gå till bön med allt inte bara det ena eller detta andra. Så vad/hur gör man  eller hur är man  en sådan person som ber i ande och sanning.

För det första så vad betyder det att be i sanning och ande. Borde man skriva att man ber i Sanning och Ande? Inför att jag skall be denna Söndag morgon vill jag be Gud om vägledning. 

Guds Heliga Ande fick  jag  dagen då jag verkligen omvände mig från mina synder och vände tillbaka till Gud. Hur gick det med den saken, vad anser min Skapare , Räddare och Hjälpare? Dessa tankar behöver jag gå till Gud med. Min Gud du är med mig när jag skriver dessa några rader och kanske paragrafer.

Du vet att jag söker din vilja, så jag ber dig, vägled mig och var nådefull med din tjänare. Jag sitter  framför min skärm och skriver på detta dokument som jag hoppas skall vara meningsfullt för mig att läsa om några  timmar/dagar/veckor/månader/år. Det kommer att hjälpa mig att komma tillbaka till det här ämnet om att be i  Sanning och Ande. Du kanske redan vet att det inte rör sig om dagar/veckor/månader/år. 

Så när jag ber till Gud så är det förhoppningsvis inte bara en inre dialog med olika  delar av mig själv jag sysslar med. Det är Gud som jag sträcker mina armar till /lyfter mina armar till då jag prisar Honom som har skapat och sedan räddat och hjälpt/tröstat mig.

Gud är god gentemot dem han älskar står det ju att läsa i hans Ord som är levande och verksamt. Det är något man kan behöva veta mer om tycker jag. Det är lätt att hålla med om att Gud är älskvärd och värdig all lov och ära.

Men hur mycket älskar jag Gud tillbaka visar sig i hur jag ja eller nej verkligen vandrar med Honom i Jesus fotspår. Följer jag verkligen Jesus Kristus, Guds Son om jag inte är mitt i missionen hela tiden? Handlar mitt liv bara om min personliga rättfärdighets känsla, självrättfärdighets känsla .

Vill jag bara vara en lite präktig kristlig människa eller vill jag verkligen fortsätta vara en  Kristi lärjunge? Det är avgörande att jag inte är slarvig/hafsig/vag angående den frågan. Den frågan vill ha inte bara ett svar men även ett växande svar som ställer det rätta frågorna till Gud i bön.

Är Gud med och styr i min vardag. Mitt liv men allra främst min själ är i hans händer. Är jag  vidare nyskapbar i Kristus eller  håller jag bara på och blir en alltmer Dorian Grey(sk ) karikatyr av mig själv? Det är upp till mig att det inte blir så eller fortsätter att bli så.

Mycket att tänka på och be om inför bönestunden då jag klart presenterar mina böneämnen till  vår Fader som är i himmelen. Har jag min blick fäst på Jesus Kristus som är på hans högra sida? Det är upp till mig att leva upp till försonings uppdraget  och den personliga rättfärdigheten för att bringa Guds Namn ära istället för vanära. 

20 Feb 2021

Någon Dör I Ens Armar?

Varit med om eller inte?  Vad kan man förstå om något man inte erfarit? Det är möjligt att  veta att man inte helt kan förstå. Man kan  höra eller läsa om någon som varit med om något så intensivt och känslomässigt  intensivt som att någon dör i ens armar.  Några människor har kanske varit med om det en eller några gånger. Några andra människor har varit med om detta vid flera tillfällen.

Dem flesta av oss har inte varit med om det. Så vad är vi på väg med detta om djupare förståelse om det man varit eller inte varit med om.  Om jag håller om någon som bokstavligen dör i mina armar så omfamnar jag en kropp som är först och främst en själ. Vad händer med själen. Hur fort lämnar den kroppen och så vidare. Är det något jag behöver gräva fram en djupare förståelse om? Jag tror inte det.

Däremot så är det en människa vars själ jag tappar kontakten med  då livet rinner ut på en gång eller stegvis från den kroppen. Jag är eller inte medveten om att själen fortsätter utanför kroppen men jag kan inte ha kontakt med personen som bodde i den kroppen längre. Jag vet inte vad som går att göra med resten av livet om jag inte vet vad som händer när jag dör och hur jag levt mitt liv kommer att ha påverkat det.

Jag vet att katoliker ber för de avlidnas själar. Som jag tolkar Bibeln så finns det absolut ingen som helst anledning att göra det eftersom det är för sent att be för dessa själar när dessa väl lämnat sina  människokroppar. 

Det är alltså en väldigt djupare förståelse jag behöver ha om detta bibliska och andliga faktum. Det räcker inte alltid med att veta om detta, jag behöver vara akut medveten om det så att själar kan bli räddade och att min egen själ skall fortsätta vara det.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu