Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

​Förstå Genom Bön

Några vill be om saker att få och lyckas med. Det behöver inte vara fel i alla lägen. Men hur många utav oss som hävdar att vi verkligen ber till Gud genom att  söka hans vilja? 

Några i Bibeln bad om vishet och förmåga att förstå. Betyder det att man vill närma sig Gud i alla lägen? King Salomon bad om vishet men var det för att lyda Gud i alla avseenden? Skulle inte tro det. Så man kan bli använd av Gud och få svar på sina böner men ändå inte hamna rätt i nästa dimension. Något värt att tänka  och be om. Eller vad tänker du som läser eller lyssnar på det här om den saken. För dig som är troende och vill bli eller förbli en lärjunge till Kristus så vill jag föreslå att läsa den längsta Psalmen i Bibelns bok Psaltaren. Fundera på om du är lika ivrig som psalmisten David? 

Detta är värt att veta mer om anser man  på och från den här sidan.  Om allt går som planerar så blir en skrift tillgänglig från den här sidan. 

Symbolisera Sökandet Av Guds Vilja

image

image

image

image

Arkiv

(översätt detta i Google översätt eller bättre slå upp det i en svensk Bibel)

Proverbs 2:6 says, "The Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding." 

James 1:5 says, "If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him." 

This gift of wisdom is imparted by the Holy Spirit, in conjunction with God's Word .. 

(källa: Google: Discern+according+to+God's+Will)


https://www.google.com/search?q=Discern+according+to+God%27s+Will

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu