Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Ett Sätt Att Samverka På Nätet Som Är Konstruktivt Och Positivt

Nätet tenderar att göra oss beroende av  vår egen image mer än samarbete  om olika konstruktiva och positiva saker. Har jag rätt eller har jag fel? Om jag har lite rätt så tror jag att man kan säga detta speciellt om hur mycket folk använder sociala medier. Facebook heter ju fejan  på svensk slang.  Man visar upp sig och förväntar sig uppskattning. Detta  behöver inte vara systematiskt fel och egotrippat; Men, det är ganska långt ifrån något som handlar om produktiv samverkan lokalt och globalt och allt däremellan.

Vara konstruktiv på nätet kan vara både för positiva och negativa saker. Det är något man gärna kan börja med att understryka.  Men vi kommer att fokusera på det som är konstruktivt på ett positivt sätt och leder till bra och nyttiga resultat.

Funderar man på att tjäna på andra på nätet? Är det verkligen rätt sätt att se på vad nätet kan vara bra för? Ger man något så kan man få något. Men om man vill ta ifrån något för att få något  så kan det bli fel för inställningen man har är fel från början.

Edouard Askmo

Registrera:  HiTTar.Nu


Blogg

3 Jan 2021

Vi Behöver Varandra Mer Än Vad Vi Brukar Förstå

Det tror jag är en bra insikt att inte bara ha i bakfickan   men också att förstå  på djupet och växa i förståelse  om. Nätet tillåter oss att träffas på nya sätt men även att samverka på smarta och effektiva sätt. Nu under pandemin så blir några isolerade och paralyserade. Det vi behöver är att vara kreativa och produktiva istället för att fastna i en sinnesstämning av  bestörtning. Genom att samverka och förbättra samverkan så kan vi arbeta effektivt och även skapa fritidssysslor som är både roliga och kanske lönsamma. Allt måste dock inte vara lönsamt. Men kan det vara lönsamt på ett sätt som inte missgynnar  någon så är det inte fel.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu