Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Dumburken Har Ersatts Med En Massa Andra "Smarta" Skärmar

Det är dags att börja förstå lite bättre vad som har hänt oss  under de sista 50-60 eller så år. Har vi blivit dummare eller klokare av allt som görs tillgängligt för dem flesta utav oss?

Många har inte råd fortfarande i en massa länder.  Det är det jag menar med  "dem flesta utav oss".  Det finns även i Sverige och andra moderna länder ett problem med tillgång till ett utbud av information  genom alla skärmar. Men vi håller oss till dessa utav oss som har tillgång till dessa medel i just det här sammanhanget.

Så vad gör det oss att vi tar vara eller inte på det enorma utbudet som vi kan komma i kontakt med beroende på vad vi behöver och inte bara beroende på vad vi önskar i form av underhållning och andra former av förströelser.

Edouard Askmo

Registrera för mer ämne och teman att behandla och presentera: HiTTar.Nu

Blogg

2021-01-02

Vad Vi Vill Med Resten Av Våra Digitala Liv

Jag skriver om att  vilja veta tydligare om vad vi vill åstadkomma för oss själva och andra på nätet och på social media. Det tycker jag är ett värdefullt ämne och tema att vidareutveckla. Jag undrar om du  som läser /lyssnar på det här tycker att det är ett viktigt  ämne som du också vill  behandla och presentera med bra budskapsbärande strukturer. Hör av dig efter att ha registrerat dig:    HiTTar.Nu


Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu