Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Har du Koll På Din Själs Status?

Du vill försäkra dig om att du verkligen har koll på din själs status. Vem är jag eller någon annan att säga så till dig?

Det handlar om ett försoningsuppdrag för dig och mig och alla andra människor som vill.

Det kan du läsa om och bli förvissad om när du låter Bibeln tala till dig och reagerar och agerar för ditt eget och andras bästa. Målet med vår tro är vår själs räddning.

Det kommer snart mer.
Edouard Askmo
JesusKristus.org

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.


Blogg

2020-10.22
Vad Är Min Själ Värd För Mig?
Det är en bra fråga att ställa sig själv har jag fått för mig att jag förstår. Värdet av vem jag är och blir och vad som blir kvar när det inte går att göra bättring. Det finns ingen skärseld. När vi dör så stängs böckerna tills de öppnas igen på domedagen.
Vi behöver se in i den andliga verkligheten och inte vara rädda för fel saker men frukta det som är värt att frukta. Målet med vår tro är vår själs räddning utan att glömma att tron är en gåva från Gud som vi ja eller nej förvaltar rätt.


2020-10.22
Blandar Man Ihop Din Själ Och Sitt Ego?
Hur allvarligt misstag kan det tänkas vara? Det är ju djupt pinsamt om man blandar ihop dessa. Med ego menas här den delen utav oss som är självcentrerad och självisk.
Med själ menas det som blir kvar när allting är slut och som behöver ses som den inre människans tillstånd som behöver en ny kropp istället för att konfronteras med andra döden.


 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu