Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Den Läskiga Tolerantismen

Tolerans är bra men det kan också bli en ursäkt för att stå ut med sådant som är  skadligt för alla  eller några. Så tolerans av det som inte får tolereras är en form av totalitarism även om det må se ut som någon form av rättvisa och godhet. Det är vad som motiverar toleransen som man behöver gå till botten med. Det handlar inte om att tycka eller känna detta ena  eller detta andra. Det handlar om att titta på dem värderingar man har och vad man får allting ifrån. Inte så sällan så är det som tolereras tolererbart och behöver inte ifrågasättas för principen att hela tiden ifrågasätta allt. Men det finns fall då man absolut måste våga vara radikal med att granska vad som ligger bakom skenet av tolerans och rättvisa.

​Kontakta

Var inte blyg eller överdrivet självsäker. Tänk på det innan du kontaktar oss om ämnet och ämnesområdet:

Den Läskiga Tolerantismen

Ämnet  Behandlas Och Presenteras

Vi behöver våga ifrågasätta när det som tolereras inte borde tolereras. Annars kan man hamna i en ond cykel av tolerantism. Tolerantism är läskigt därför att det handlar då om att man tolererar för att man inte orkar själv bli ifrågasatt. Den som pekar ut något fel påstår inte att han eller hon är perfekt själv i detta eller något annat område. 

Självrannsakan om att det inte bara är så att bara för att man har rätt angående något eller några missförhållande (bara för att man blivit duktig att peka ut dessa). Det är hur man förebygger, undviker eller löser olika problem som är värt att ta vara på. Gaphalsar är vi allihopa, du med och jag med. Men vad hjälper det liksom?

Vi behöver våga ifrågasätta när det som tolereras inte borde tolerans. Annars kan man hamna i en ond cykel av tolerantism. Tolerantism är läskigt därför att det handlar då om att man tolererar för att man inte orkar själv bli ifrågasatt. Den som pekar ut något fel påstår inte att han eller hon är perfekt själv i detta eller något annat område. 


Peka Ut Totalitarism Men Också Tolerantism!

Vi behöver sträva efter vad som är rättvist inte bara det som är jämlikt. Ibland är jämlikt det enda rätta. Men ibland blir jämlikhet orättvist och inte rätt med andra ord. Det är så att vi behöver förstå att viljan att vara tolerant inte får gå till ytterligheter som skapar ohanterbara frustrationer.

Skapa Ett Konto Nu!

Follow us on


Rim Och Reson Behöver Eftersträvas

Omdöme Istället För Dömande Är Bra!
Det får dock inte bli så att inget går att fördöma bara för att man vill i sina eller/och andras ögon framstå som tolerant och icke dömande med andra ord. Då skapas ohållbara situationer som folk hamnar i.

Learn More

Bra Ämnen  och Teman Att Behandla Och Presentera!

image

Budskapsbärare 
För Leverans Och Upprätthållande Av Ämnen Och Teman!

image

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu