Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Dem Flesta Utav Oss Kan Inte Stava Till Kärlek I Ordets Egentliga Bemärkelse

Ämnet Är Känsligt Och Behöver Mer Än Bara Belysas

Någon måste skriva om det här så att ämnet kommer till tals om livets mening. Vad kommer sann kärlek som håller ifrån? Många är desillusionerade  angående kärlek av olika anledningar. Det är ofta så att man skyller på något eller någon/några. Det är  oftast bättre att våga erkänna att man inte kan stava till kärlek i ordets  egentliga bemärkelse. Då pratar vi inte om att stav rätt med bokstäver som formar ett ord men väl om att vi inte vet vad vi pratar om ifråga om vad man själv har för definition och standard ifråga om det man brukar hävda är kärlek.

Vi behöver utveckla det här ämnet men behöver ditt stöd  på ett eller annat sätt. Tycker du att ämnet är väldigt viktigt att mer än bara belysa? Börja läs Bibeln och håll kontakt med vårt arbete att föra vidare budskapet om de goda nyheterna.

Edouard Askmo

KnowsAbout.com   &   HiTTar.Nu

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu