Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Dåligt Ledarskap I Katrineholms Kommun

Vem vill veta bättre inte bara mer om dåligt ledarskap i Katrineholms Kommuns ledarskap?

Varför fokusera på dåligt ledarskap just i Katrineholms kommun? Det finns en rad problem som behöver beskrivas och sedan lösa med påtryckningar av alla Katrineholms medborgare som vill och ser till att orka engagera sig.

Det finns andra krafter också. Men det är med medborgarna och för medborgarna som de olika problemen med Katrineholms kommuns ledarskap måste lösas.

Här kommer exempel på allvarligt problem: Länk

Det kostar människoliv och livskvalitet när en kommun inte sköter sitt uppdrag och arbete noggrant och seriöst. 

Hur Kommunen ser till att ha en kontakt med sina olika grupper av medborgare spelar också mycket stor roll. 

Att skylla på olika omständigheter och grupper av människor som ett sätt att inte ansvar för begångna fel bådar inte gott för en fortsättning av fördelning av resurser och rättigheter för Katrineholm.

 

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu