Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Många människor vill lära sig att behärska sig. Stämmer det verkligen att många vill det eller uttrycks här bara ett önsketänkande?'

Vill du veta mer?

Skapa ett konto   här:   HiTTar.Nu

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu