Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Vi Behöver Sprida Sunda Budskap!

Bra och viktiga budskap är viktigt att vara med och bidra till. Det ändrar och räddar liv. Folk behöver få hjälp att hjälpa sig själva, varandra och andra. När man har dåliga budskap med osunda motiv och som bygger på lögn och falskhet så söndras den goda viljan och samarbetsviljan. Vi behöver använda att folk söker svar och lösningar till frågor och problem.

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

2020-10-25
Vad Som Gör Oss Fria Från Vår Egen Dumhet Och Enfald?

När vi är med på att ge varandra och andra tillgång till sunda budskap så kommer vi lättare till insikt om hur vi var och en behöver ta vara på bra budskap som är bra för oss att bearbeta, presentera och vidareutveckla vid behov. Kampen mot dumhet och enfald är en kollaborativ historia.

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu