Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Börja Och Fortsätta Följa Jesus Kristus

Den här sidan handlar om att  börja och fortsätta följa Jesus Kristus.  Det är väldigt mycket som vi behöver  i livet. Men det allra viktigaste är ofta det vi försummar eller till och med direkt eller indirekt  förnekar att vi behöver.

Vill du stödja denna och liknande sidor?  Skapa ett konto: HiTTar,Nu.Flöde

18 juni 2021

Jesus Kristus Är Guds Son

Vad innebär detta att Jesus Kristus är Guds Son? Det är enormt viktigt att förstå vad det betyder. Först behöver man ta reda på om det är sant och hur bevisbart det är. Lösningen för det är Biblen.  Bibelns innehåll går att förstå är övernaturligt. Det är ingenting man tycker eller känner. Det är något man kan komma fram till på ett sunt och förnuftigt sätt.

18 juni 2021

Tron Är Inte Ett Önsketänkande Som Förenar

Troende människor ger ofta ett skumt intryck. Detta är tyvärr så därför att det finns många troende är oftast önsketänkare mer än verkliga troende som  lever ut sin tro enligt Guds levande och verksamma Ord (= Bibeln) (=Jesus Kristus).

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu