Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Bönönskemål För Ukraina

Senast Uppdaterad den  2 augusti 2022

Denna Bönelista växer över tiden:


Läget i Ukraina och för Ukrainare:

1. Ukrainare på flykt innanför/utanför landets gränser.

2. Att en robust fred åstadkoms och att vi i västerlandet och övriga världen inte tillåter oss själva att bli krigströtta.

3. Att vi visar stort medlidande för ångestfyllda bröder och systrar från Ukraina förutom fortsatt materiell hjälp. <=stort behov

4. Att vi ber tillsammans regelbundet för situationen för våra Ukrainska bröder och systrar och medmänniskor.

5. Att det ryska krigsmaskineriet skall braka ihop på ett märkbart övernaturligt sätt: raketer och missiler att fallera eller missa sina mål.

6.Hålla sig uppdaterad angående vad som händer i Ukraina i samband med den djupt olagliga och kränkande invasionen av landet: hjälper oss att inte bli ljumma eller kalla för det som försiggår där ondskan vinner terräng.

7. Att katolska kyrkans överhuvud skall lyckas göra en sista resa till Kyiv: har ett stort symboliskt värde även om vi inte är katoliker.

8. Skriv om läget i Ukraina och för Ukrainare i Ukraina och utanför Ukraina.

9. Söka hjälpa dem som arbetar hårt med att hjälpa Ukrainare på plats och runt om i världen på olika sätt.

10. Hjälp folk i Ryssland att förstå hur fel invasionen av Ukraina är. Få rätt sorts nationalism att börja tränga igenom lagren av lögner och manipulationer som regimen ägnar sig åt mot dem egna medborgarna förutom att skicka unga män i döden helt i onödan för en rutten anledning.

11. Bekämpa lögn och grymhet som drabbar Ukrainare med böner och fasta.

12. Organiserameningsfulla diskussioner och debatter till förmån för Ukrainares situation på plats och runt om i världen genom att ge först och främst genomtänkta Ukrainare en chans att komma till tals på olika konstruktiva sätt.

13. Be för att många Ukrainska psykologer skall utbildas för att så många Ukrainare som behöver psykologiskt stöd får det.

14. Låt inte hat driva kampen mot den Ryska invasionen.

15. Beredskap för militärt försvar och eventuell intervention i Ukraina inte skall vara helt tabu inom NATO.


Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu