Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Böneämnen

Hej.

Vad jag behöver i mitt liv är bra böneämnen att hålla kontakt med Gud om på riktigt. Med på riktigt så kan man mena lite olika saker. Det som menas här är att verkligen hålla kontakt med Gud och veta helt säkert när Guds Helige Ande bosatte sig i en som en gåva från Gud efter en beslutsprocess som styrs av Guds levande och verksamma Ord.

Vi behöver veta så mycket mer om Guds karaktär och varför vi förstår hur rättvis Han är. Vad har vi för bild av Gud just idag? Hur länge har vi vandrat med Gud på riktigt? Är vi verkligen Kristi lärjungar om vi inte följer Honom som Han har sänt?

Gud sänder inte sitt Ord utan att låta det komma tillbaka utan att ha verkat det Han skickade Det till. Guds Ord är Jesus Kristus. Bibeln är Guds Ord och Jesus Kristus. Detta är hur viktigt som helst att veta och förstå alla mer och djupare om. Släpp inte den tanken!

Varför? För att jag säger eller skriver det till dig? Nej, för att det säger sig självt om man vill sin själ gott. Jag som skriver är bara en tjänare, inte någon slags guru eller liknande. Är full av brister och i ett kontinuerligt behov av vägledning från Gud.

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

30 jan 2021
Böneämnen eller Bönämnen?
En hyfsat onödig diskussion skulle jag vilja påstå. Säg som du vill bara du menar och praktiserar att be om saker som söker Guds vilja och medger ditt behov av Honom förutom andras behov av Honom.

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu