Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Vad Behöver Du Mest Just Nu? 
Gud!

Hej.

Du har kommit till den här sidan därför att du hittat till den eller blivit hänvisad till den på ett eller annat sätt. Du är någon som vi alla andra som behöver olika saker i livet. Andas och en massa annat grundläggande. Det är alltid något man kan säga för att få sig själv och varandra på nya tankebanor- och tankegångar. 

Men så seriöst som vi bara kan, utan att för den skull förfalla till dysterhet, så behöver vi göra oss själva förljande tjänst: vi behöver tänka djupare och mer fokuserat på vad vi egentligen allra mest behöver. Som jag ser det och helt oavsett hur jag ser på det eller inte ser på det så behöver vi alla Gud vår Skapare som vet vad vi egentligen mest av allt behöver.

Om du inte fortsätter och läser den här texten så är det självfallet inget problem. Men vad du än gör så börja och fortsätt läs Bibeln. Det är mycket mer än bara en bra ny vana att förankra sitt sinnelag och liv i, det handlar om din och andras själar som du direkt och indirekt kan påverka i enlighet med Guds plan för dem som vill vandra med Honom i hans Son't fortspår.

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

30 jan 2021
Kortfattat Så Kan Man Hävda Följande Om Dig Utan Att Känna Dig

Det du behöver mest just nu är den du behövt mest sedan du vävdes i din mammas mage. Från vagga till grav, det du mest behöver är inte det men väl Den. Gud är den du behöver mest. Vad skall vi göra för att hjälpa oss själva och varandra om inte Gud? Gud är vår Skapare, Räddare och Hjälpare. Det är ingen idé att söka tröst bland det och dem som inte själv låter sig tröstas av den Helige Anden. Är du helig på egna meriter? Nej det är inte vare sig du eller jag eller någon annan. Bara Jesus Kristus vet hur det är att förbli helig. Han var som en utav oss fast förutan synd. Vi vill vara som Gud fast Gud förutan: stort misstag och målmissande. Vi förnekar Gud vare sig vi är uttalade ateister, agnostiker eller även troende. Men ge nu inte upp!

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu