Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Vad Vi Alla Behöver Lika Mycket

Vad är det vi så desperat behöver vare sig vi är medvetna om det eller inte. Alla vet undermedvetet vad som gäller när det väl gäller men då är det för dem flesta utav oss för sent.

Det är något som man vill eller inte vill förstå. Vara i ett tillstånd av förnekelse löser inte problemen. Det är också att förneka Gud. Det är inte bara folk som säger att dem är ateister eller satanister som förnekar Gud.

Vi vet att vi behöver något eller så gör vi det inte. Ibland så kallas det livets skola att vi lär oss av att inte ha förstått vad vi egentligen behövde. Men livet kan ta slut innan det vi allra mest behöver inte ordnats upp med för att uttrycka det så för tillfället.

Edouard Askmo
JesusKristus.Tv

Vill du veta mer om det här ämnet att behandla och presentera?

Registrera från HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

2020-10-31
Vi Gör Det Bästa Av Situationen Eller Gör Vi?

Vad gör vi för ursäkter och vad för slags 

 

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu