Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

​Be Tillsammans

Att be tillsammans är väldigt viktigt för oss. Vi behöver träffas och be på fysiska platser men även passa på och träffas digitalt.  Är det något som kommer fram av pandemin som vi kan behålla och utveckla så är det detta med att be på nätet tillsammans. Det ersätter inte de fysiska mötena men det kan hjälpa oss att överlag be mer tillsammans. Det är också så att det faktum att man ber regelbundet digitalt stärker vår vilja att träffas och be på de fysiska mötena.

Edouard Askmo

Värna Om Bönemöten

image

image

image

image

​Träffas och förbereda saker att be om. Vi ber om olika ämnen som handlar om situationer och inte minst personer. När vi ber så  söker vi Guds vilja i det vi ber om. Ibland vet vi inte vad eller snarare sagt, hur vi skall be till Gud. Är våra motiv rätt eller behöver vi ändra kurs och hitta tillbaka till vad Gud redan hade undervisat oss om men som vi börjat glömma? Tro är färskvara brukar det ju med rätta heta. Vi är sega och tröga, typ fattiga i   anden. Det är något som gör att vi måste vilja jobba med bävan och fruktan på vår frälsning.

Gud lyssnar på oss och vill att det skall gå bra för oss. Han älskar oss och går så långt som att därtill gilla oss. Vi vet att det ibland är svårt att gilla alla vi vill älska bättre och bättre. Vi vet att vara förlåtande är otroligt viktigt   inte bara socialt och psykologiskt men först och främst andligt. Att vara förlåtande i förväg kan vara ett sätt att förbereda sig för att inte bli obarmhärtig. En andlig man sade en gång följande som jag tycker hjälper mig att vara försiktig med att inte börja bli eller fortsätta vara oförlåtande med någon:  "Det är när jag har som mest rätt som jag kan bli som i allra vidrigaste."

Vad Vill Man Be Tillsammans Om?

Att vilja komma inför Gud tillsammans är ett privilegium.  Att vara tillsammans för alltid redan i det här livet och veta om att  man har sitt medborgarskap i himmelen är något som vi behöver omfamna och låta oss omfamnas av. Jesus Kristus gjorde detta möjligt för dem av oss som vill tillhöra Honom. Ingen tvingas in i himmelriket.  Himmelriket skall man inte behöva tjata om att vilja hamna i. 

Förberedelser inför bön är något som jag tror är bra  för bön överlag och inte minst när man skall be tillsammans.  Vi behöver ha ett öppet sinne när vi går och ber enkom eller tillsammans.  Vi kan inte planera sönder vår bön så att det blir något icke spontant och konstigt. Men är vi helt ostrukturerat så är det heller inte bra. Vi  kan be om det vi skall be om och komma överens om vad som vi tror att Gud vill att vi skall be om. Gud vet ju om vi ja  eller nej söker hans vilja med våra böner eller om vi bara försöker erhålla det ena och det andra från Honom.

Här kommer det snart mer som handlar om att be tillsammans.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu