Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Man skall inte bjuda på sig själv på ett kalkylerande sätt. Men för den skull så behöver man fundera på vad det är man ger av sig själv  och till vem  man är generös mot. Generositet är något fint och vackert.   

Så långt som det går skall man vara generös självfallet. Några är inte generösa i sin tur mot någon annan i samma situation som man själv varit generös mot dem. Detta gör att energi och tid kan tyckas spillas bort på något som skulle kunna få  en bättre konstruktiv och positiv spridningseffekt.

Det handlar inte om vad man själv får tillbaka eller om man för beröm direkt eller indirekt av tredje part. Det handlar om att utföra Guds verk i det fördolda när det går. Mycket bön och uppföljning när det går på det man bett om.

Gud ger tillbaka i det här livet eller i nästa liv.  Så när bjuder man på sig själv av rätt anledningar. Det är något vi kommer att försöka fördjupa oss i att veta och förstå mer om på och från den här sajten och växande resursen. Man behöver inte bli belönad för just den eller den goda gärningen. Det är ett privilegium att få tjäna Gud.

Man  har fått så mycket i det här och i nästa eviga liv så man är evigt tacksam redan nu. Detta gör att man kan säga saker som det är saligare att ge än att få utan att det bara något fint man kläcker ur sig för att få poäng i sina egna och kanske till och med andras ögon.

Gud är god och vill att vi skall erfara hans godhet och välvilja. Värdet av att verkligen förstå detta är  ovärderligt och behöver växa inom en och ibland en trosfränder så att det inte börjar stagnera eller göras till någon slags plikt eller prestationsångest av det hela.

Edouard Askmo

Stöd  den här sajtens utveckling om du tror eller till och med vet med dig att ämnet/temat är viktigt. Skapa ett konto här:    HiTTar.Nu

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu