Edouard Askmo:  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu

Hur attraktivt låter det för en oinvigd att man vill jobba med bävan och fruktan på sin frälsning? Det tycker jag man skall plaska och stänka om så det ryker! Skall man bli konstig och religiös av sig? Nej men väl andlig kan man se till att vara om det. Se också till att folk får veta om Jesus Kristus och vad det innebär att börja och fortsätta följa Honom. Glöm inte att det handlar om mer än bara goda nyhter bland andra goda Nyheter. Det handlar om de Goda Nyheterna för alla som ser till att låta sig träffas av dessa.


Skapa Ditt Konto: HiTTar.Nu och kontakta oss angående det här ämnet och temat.

Edouard Askmo

Blogg

9 April 2021

Med Bävan Och Fruktan?

Varför är vi människor rädda för helt fel saker? Vi styrs av det vi är rädda för. Vad leder det till om det visar sig att vi inte har något att frukta om dessa saker?

Finns det inte saker som man med rätta skall vara rädd för?

Svaret på den sista frågan är både ja och nej. Vi behöver reagera och agera eller avstå att agera i vissa fall. Vi kommer kanske med exempel på det i en ombearbetad version av det här inlägget.

Så det finns allstå lägen då vi behöver reagera med respekt eller insikt om något eller någons avsikter inkluderat dem egna avsitkerna. Man kan påverkas av både sådant som attraherar oss åt fel håll eller sådant som drar ner oss modmässigt.

Så vad är det huvudspår vi vill göra oss orrubligt oavvikande från? Att verkligen vilja ha ett svar på den frågan är att göra sig själv en stor tjänst menas på här. Modiga och tålmodiga har med varandra att göra. Man kan se eller uppfatta sig själv som modig och ändå inte riktigt vara det. Frågar man folk som varit hjältemodiga angående den eller den bragden så kommer dem att förklara att dem var rädda men gick ändå åt rätt håll och gjorde något av en situation som dem befann sig i plötsligt eller över en mer eller mindre lång period av tid. 

Så vad har bävan och fruktan med hjältemod eller vardagsmod att skaffa? Det är en fråga man gärna vill få besvarad. Men är det nya frågor som hjälper en att vinna insikt om det hela? Vad händer om man blir fullproppad med insikt men ändå inte lyckas göra något av dessa briljanta förståelsebitar som borde tillåta en att göra bra bedömningar? Insikt utan avsikt brukar leda till frustrationer som man ja eller nej hanterar eller blir hanterad av.

Contact/Contacte/Kontakt via  KnowsAbout.com & HiTTar.Nu